http://przystan.maranatha.pl

Nasza misja PDF Drukuj Email

NASZA MISJA

Jako chrześcijanie posiadamy konkretny cel w życiu. Każdy poszczególny członek Kościoła został obdarzony przez Boga różnymi darami. Jako wspólnota tworzymy jeden organizm i wspólnie pragniemy realizować misję, jaką Bóg nam powierzył i którą nam stopniowo objawia. Poniżej znajdują się cele i wizje, które chcemy osiągać. Chcemy być częścią Bożego planu, jaki On ma dla tego świata.

 

 

Nasz nadrzędny cel

 

 • Nasz kościół istnieje, aby objawiać dobroć i chwałę naszego Niebiańskiego Ojca, Pana Boga Wszechmogącego, stworzyciela i odkupiciela wszystkich ludzi. Pan Bóg jest zainteresowany tym, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o Jego miłości do nich i pragnie POZYSKAĆ ich dla siebie. Jesteśmy przekonani, że jest to wyłącznie dzieło Ducha Świętego. Jako Jego Kościół pragniemy współpracować z Bogiem w docieraniu do niewierzących, aby powiedzieć im o DOBREJ NOWINIE. Bardzo cieszylibyśmy się gdyby udało się nam w jakikolwiek sposób przyjść im z pomocą w procesie POŁĄCZENIA ich z naszym ZBAWICIELEM, a także z innymi chrześcijanami, a następnie pomóc im we WZRASTANIU w wierze. O ile to możliwe, chcielibyśmy także pomóc im w ODKRYCIU ich darów do służby dla bliźnich, aby swoim życiem ODDALI CHWAŁĘ Bogu.

 

Nasza wizja

 

 • Przystań – Kościół Adwentystów w Kołobrzegu pragnie być wspólnotą uczniów Jezusa, którzy wielbiąc Boga i wspólnie wzrastając duchowo przygotowują atmosferę do tego, by każdy zapragnął dzielenia się Ewangelią – Dobrą Nowiną z tymi, którzy zechcą przyjąć Jezusa i Jego zbawczą łaskę.

 

Nasza misja

 

 • Misją naszego kościoła jest prezentowanie Wiecznej Ewangelii i ostatniego poselstwa ostrzeżenia dla tego świata, którą Bóg zawarł w Księdze Apokalipsy, w 14 rozdziale (tzw. trójanielskiego poselstwa), poprzez głoszenie, nauczanie, wyjaśnianie prawd Pisma Świętego, a także poprzez przykład życia.

 

 

 

W życiu i służbie naszej wspólnoty pragniemy:

 

 • UCZYNIĆ Dobrą Nowinę o Jezusie centrum naszego nauczania, a także jedyną motywacją naszych działań.
 • SPRAWIĆ, aby w naszej wspólnocie panowała ciepła, pełna miłości atmosfera, a także dołożyć wszelkich starań, aby nasze nabożeństwa były głębokie, by przyczyniały się do wzrostu duchowego tych, którzy będą w nich brali udział.
 • ZAANGAŻOWAĆ każdego członka naszego kościoła w służbę na rzecz tych, którzy potrzebują pojednania z Bogiem.
 • WIDZIEĆ w każdym członku naszej wspólnoty ucznia Jezusa i użyć jego dary duchowe dla wzrostu kościoła.
 • WSPIERAĆ w potrzebie biednych, pokrzywdzonych, zranionych, którzy mieszkają w naszym środowisku.
 • PROWADZIĆ programy, które wyjdą naprzeciw potrzeb naszych znajomych, przyjaciół i tych, którzy mieszkają w naszym środowisku.
 • ANGAŻOWAĆ się w tych formach publicznej ewangelizacji, które prowadzić będą innych do poświęcenia się Jezusowi i trwałej społeczności z Nim, a także Jego Kościołem.
 • ZWRÓCIĆ uwagę na rozwinięcie atmosfery, która zachęci do powrotu byłych członków naszej wspólnoty, a także pomoże zaangażować się tym, którzy stoją na uboczu naszego kościoła.