http://przystan.maranatha.pl

Historia PDF Drukuj Email

Historia Kościoła Adwentystów w Kołobrzegu

Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kołobrzegu jest związana z osobą Ryszarda Dyduły i jego małżonki Marii, którzy w 1965 r. przyjechali z Krakowa do Kołobrzegu. W tym też roku, w Szczecinie, przyjęli oni chrzest wiary, którego udzielił im Eugeniusz Szworak, jeden z pionierów adwentyzmu w Polsce powojennej. Państwo Dydułowie przez okres dwóch lat systematycznie, dwa razy w miesiącu, jeździli na nabożeństwa do Szczecina. Od 1967 roku zaczęli dojeżdżać na nabożeństwa do Świerzyna k /Koszalina. Później przez okres kilku lat jeździli do nowo otwartej kaplicy w Konikowie, do chwili gdy Kościół nabył  ośrodek rekreacyjno- wypoczynkowy w Grzybowie. Początkowo ośrodek ten prowadzili państwo Ciukowie (było to na przełomie 1976/77 roku). Wówczas nabożeństwa odbywały się na przemian u państwa Dydułów i p. Ciuków. Wiosną 1977 r. państwo Ciukowie opuścili Kołobrzeg, a ich miejsce zajęła inna rodzina - Maria i Zygmunt Hajzer. W tym też roku grupa powiększyła się o kolejną osobę mieszkającą w Trzebiatowie i liczyła 8 osób. Rok później 15 września odbył się chrzest wiary 3 kolejnych osób - tym razem zanurzenia dokonano w wodach Bałtyku. Uroczystość chrztu przeprowadził pastor okręgowy ks. Kazimierz Tomczyk. Na przełomie lat 1983/4 ośrodek w Grzybowie przejęli pod opiekę Halina i Stanisław Kaletowie.

 

Gdy mowa o chrztach to w 1983 roku chrzest przyjął Krzysztof Kudzia, przyszły pastor zboru w Kołobrzegu (było to na obozie młodzieży adwentystycznej, na kampie, w Wiśle). W roku 1984 ta kilkunastoosobowa grupa przekształciła się w samodzielny zbór. Został on powołany przez Przewodniczącego Kościoła, pastora Stanisława Dąbrowskiego. Drogą głosowania starszym zboru został inicjator adwentyzmu w Kołobrzegu, Ryszard Dyduła. W tym samym roku zbór rozpoczął systematyczną pracę misyjną, m. in. poprzez bezpośrednie zwiastowanie Słowa Bożego (od domu do domu), programy ewangelizacyjne, rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej.

 

Rok później, również w Wiśle, miał miejsce chrzest kolejnych 2 osób z Kołobrzegu: Marzeny Surmy i lekarza, Andrzeja Schulza. Następnie chrzest wiary przyjęli dwaj młodzi adwentyści: Robert Dyduła i Dariusz Jankowski. W 1985 roku przyjęła chrzest Irena Kudzia, znajdująca się po dwóch operacjach głowy (z powodu raka mózgu). Niemniej chrzest przyjęła jako osoba w pełni świadoma, przez zanurzenie.

 

Pod koniec lat osiemdziesiątych (i na początku lat dziewięćdziesiątych) Mirosław i Krzysztof Kudziwie głosili Ewangelię w tzw. hipisowskich kręgach w Kołobrzegu. W efekcie tego, w roku 1987 chrzest przyjął Chrystian Skoroszewski. Odbiło się to dużym echem w jego gronie. Pokłosiem tego był także chrzest dobrych kilka lat później, Jacka Walczyka, który także w tamtym czasie uczęszczał na spotkania. W wyniku tych działań zbór w Kołobrzegu powiększył się o kilkanaście młodych osób. Niektóre z nich podjęły studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej. W okresie tym pracę pastorską w Kołobrzegu podjął młody duchowny, Krzysztof Kudzia. Pracę tę pełnił od 15 września 1987 do 1 maja 1991, po czym objął placówkę w Gdańsku. Od tej pory zbór w Kołobrzegu korzystał z opieki duszpasterskiej pastorów z Koszalina, a także Wiesława Daniszewskiego, przybranego syna byłego starszego zboru w Koszalinie. Następnie opiekę duszpasterską, przez pewien czas sprawował pastor Aleksander Baron z Australii (w latach 1992 - 1994, a następnie w 1995/96). W 1994 roku opiekę nad Ośrodkiem "Przystań" w Grzybowie przejmuje młode małżeństwo - Krystyna i Waldemar Stanisławscy. Od 1995 roku opiekę nad zborem sprawuje pastor z Koszalina, ks. Jacek Igła.

 

Rok 1996 przyniósł nowe zmiany, bowiem do Kołobrzegu przybyło kilka młodych, pełnych inicjatywy osób, których aktywność i świeże pomysły wpłynęły pozytywnie na życie zboru. Jednym z nich był pochodzący z Australii, absolwent Wyższego Seminarium Duchowego w Podkowie Leśnej, Matthew Britten. Do Kołobrzegu przyjechał ze swoja małżonką - Kariną. Od tej pory Matthew objął patronat nad muzyczną oprawą nabożeństw. Prowadził również spotkania grypy domowej, a także pracował jako nauczyciel języka angielskiego w powołanej w tym samym roku do istnienia adwentystycznym Instytucie Języka Angielskiego "School by the Sea". (Obecnie istnieje pod nazwą: Instytut Języków Obcych "School by the Sea".)

 

W lutym 1997 roku wybrano nowego przełożonego zboru - został nim Tomasz Sulej. Osobą, odpowiedzialną za studium Biblii w czasie nabożeństw (chodzi o część nabożeństwa zwaną Szkołę Sobotnią) został Maciej Strzyżewski. Po pewnym czasie funkcję tę objął Andrzej Jacewicz i tak jest do dnia dzisiejszego.

 

Zbór 98Jeśli chodzi o miejsca zgromadzeń kołobrzeskiego zboru adwentystów, to w latach 1985 - 1986 nabożeństwa odbywały się u p. Izabeli Wrzos, przy ul. Jedności Narodowej, a później, w latach 1991 - 1997 w mieszkaniu państwa Kudziów, przy ul. Waryńskiego. Od 1997 roku zbór wynajmował pomieszczenia w Podstawowej Szkole Społecznej przy ul. Radomskiej 22. Taki stan rzeczy trwał do 1999 roku, gdy zbór zdecydował się na przeniesienie nabożeństw do adwentystycznego Ośrodka "Przystań" w Grzybowie, który znajduje się przy ul. Plażowej 19. W kolejnych latach ponownie korzystaliśmy z sal w Szkole Społecznej, a także z gościnności ośrodka Przystań w Grzybowie. Przeniesienie nabożeństw do nowgo obiektu przy ul. Bocianiej 4 miało miejsce 14.10.2006 r. Kołobrzeski zbór wreszcie mógł zgodnie powiedzieć: „Teraz jesteśmy w domu”!

 

Zbór Kościoła Adwentystów w Kołobrzegu przez wiele lat borykał się z brakiem miejsca na nabożeństwa. W początkowej fazie działalności naszego zboru praktycznie do sprawowania kultu wystarczały prywatne mieszkania wyznawców. Jednak zbór stale powiększył się, a poza tym nie mogliśmy pozwolić sobie na dalsze funkcjonowanie jako "kościół domowy". Nasza parafia od wielu lat czyniła starania o pozyskanie własnego budynku kościelnego, który mógłby służyć nam na cele kultowe. Dzieci 98

 

Przedstawiciele naszego zboru wielokrotnie zwracali się do władz miejskich i gminnych z prośbą o pomoc. Jednak szybko przekonaliśmy się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, niż przypuszczaliśmy. Ostatecznie Urząd Miasta zaproponował nam udział w przetargu o budynek znajdujący się przy ul. Budowlanej. Nasza parafia nie dysponowała odpowiednimi funduszami, ale przy pomocy wyznawców z innych zborów, a także wydatnej pomocy Diecezji i Zarządu Kościoła udało nam się w czerwcu 1999 roku nabyć, drogą przetargu, przedwojenną kamienicę, znajdującą się w centrum Kołobrzegu. Wspomniana kamienica miała być przeznaczona do remontu, jednak po dokonaniu ekspertyzy, dowiedzieliśmy się, że w grę wchodzi znacznie poważniejsza inwestycja. Dach wymaga wymiany, budynek posiada kilka pęknięć w ścianach nośnych, oczywiście nie posiada instalacji elektrycznej i hydraulicznej, a także nie jest wyposażony w żaden system ogrzewania. Adaptacja tego budynku potrwa z pewnością jeszcze dosyć długo. W chwili obecnej znajdujemy się na etapie poszukiwania sponsorów, którzy pomogliby nam zgromadzić potrzebne środki do przeprowadzenia takiego gruntownego remontu.

 

Na poniższych zdjęciach znajduje się kamienica o której była mowa powyżej. Jak widzimy, jego lokalizacja była znakomita. Ulica Budowlana jest częścią tzw. "nowej starówki".

 

Widok z mostu - róg ulicy Rzecznej i Budowlanej. W głębi znajdował się nasz budynek.

Budowlana 30 - to nasz budynek. Na parterze znajdował się sklep rowerowy - jest to część, która nie była naszą własnością.

Widok od ul. Rzecznej. W tym miejscu znajduje się koniec ul. Budowlanej. Jest ona zamknięta, tak więc przed budynkiem było znakomite miejsce parkingowe.

 


 

W tym miejscu można zapisywać nową kartę historii kołobrzeskiego zboru - od 2006 roku mamy już wymarzone i wymodlone, stałe miejsce zgromadzeń, ale droga do tego zwrotnego punktu prowadziła przez wiele trudów. Po wielu naradach podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości przy ul. Budowlanej. Niestety, nie było chętnych. Gdy jednak zbór zjednoczył się w modlitwie i poście, znalazł się kupiec. Ale zanim budynek został sprzedany, w grudniu 2004 roku Instytut Języków Obcych, wraz z Diecezją Zachodnią zakupił byłą przychodnię przy ul. Bocianiej 4. W tym momencie dysponowaliśmy dwoma budynkami. Jak to zostało wspomniane, kamienica przy Budowlanej została sprzedania i można było rozpocząć remont nowego obiektu, który trwał od lata 2005 do września 2006. Był moment, gdy zastanawialiśmy się czy zakup kamienicy przy ul. Budowlanej nie było błędem. Czas pokazał, że „...Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rz 8,28). Budynek, po odpowiednich przeróbkach służy zarówno szkole językowej jak i lokalnemu zborowi. Na parterze znajduje się przestronna sala do nabożeństw, a także dodatkowe pomieszczenia. Na I piętrze mamy 4 sale wykorzystywane przez Instytut (także toalety). W pomieszczeniach piwnicznym znajduje się kuchnia, stołówka, przestronna sala dla najmłodszych, prysznice, a także magazynki.

 

W roku 2007 udało się (dzięki pomocy ze strony OCI) m.in. ocieplić budynek, pomalować go, nareperować dach, a także zrobić drenaże. Rok później bydynek został ogrodzony (dzięki anonimowemu sponsorowi).

 

Kołobrzeski kościół adwentystów zorientowany jest na współczesnego człowieka, a częścią jego misji jest pozyskiwanie polskiej młodzieży dla Jezusa Chrystusa. Nasza wspólnota składa się obecnie z ok. 40 osób. Faktem jest, że została ona zdziesiątkowana przez migrację (Matthew Britten wraz z Kariną wyjechali do Australii, Halina Kaleta mieszka obecnie w Belgii, inni członkowie naszego zboru wyjechali do Karlina, Elblągu, Słupska, Stargardu Szczecińskiego), a niektórzy niestety po prostu opuścili naszą wspólnotę. Średnia wieku członków naszej wspólnoty wynosi około 30 lat. Choć członkowie naszego zboru są w różnym wieku, o różnym wykształceniu, ale jest coś, co ich łączy - nadzieja rychłego powrotu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zabierze Swoje dzieci do Królestwa Bożego.

 

Na stronie tej znajdziesz wszystko o naszej lokalnej wspólnocie, a także o naszych zasadach wiary. Zamieściliśmy tu również (patrz niżej) nieco materiałów o historii chrześcijaństwa na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem Kołobrzegu.

 

Raz jeszcze zapraszamy na nasze nabożeństwa - w każdą sobotę o godz. 10.00.

 

 

 


Zbór ADS Kołobrzeg 2004


Zdjęcie zboru kołobrzeskiego zrobione pod koniec 2004 roku, przed Szkołą Społeczną, gdzie przez kilka lat odbywały się nabożeństwa.

 

 


 

 

 

 

 


 

 


  

Polecamy również strony:

 

Historia chrześcijaństwa na Pomorzu

 

Historia protestantyzmu i adwentyzmu na Pomorzu i w Kołobrzegu